Kelimelodi Gizlilik Politikası

Kelimelodi, kullanıcılarının kişisel bilgilerinin korunmasına değer verdiğinin farkındadır. Bu Gizlilik Politikası, Kelimelodi'ye göndermiş olduğunuz tüm bilgileri kapsamaktadır.

 

Çerez Kullanımı

Kelimelodi, bilgisayarınıza çerez (cookie) ekleyip daha sonra bunları okumaktadır. Çerezler, sitemiz aracılığıyla sizin bilgisayarınıza web tarayıcı ile transfer edilen ve sitemize geri geldiğinizde sistemin sizi tanıması için kullanılan araçlardır. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup kişisel bilgiler içermez. Bununla birlikte oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanarak sizi tekrar tanımak için kullanılabilir.
 

Çerezlerin Kabulü ve Güvenliği

Bu siteyi kullanmak suretiyle, Kelimelodi'nin, web sunucumuzun ve güvendiğimiz üçüncü grupların bilgisayarınıza çerez yerleştirmesini kabul etmektesiniz. Kelimelodi tarafından gönderilen çerezler hiçbir güvenlik tehlikesine yol açmaz. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Aboutcookies.org veya http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie adreslerine başvurabilirsiniz. Kelimelodi, kullanıcıya ait hiçbir kişisel bilgiyi üçüncü bir kişiye satmayacaktır.
 

Kullanıcı Bilgileri ve Sorumluluk

Sitemize girdiğiniz bilgilerin tümü sizin kendi bilginiz çerçevesinde girilmiş olup, Kelimelodi bu bilgilerin yayınlanmasından sorumlu tutulamaz. Kişisel bilgilerinizi düzenleme ve silme yasal bir hakkınızdır ve bu işlemler için lütfen bizimle temasa geçebilirsiniz.
 

Bilgi Güvenliği

Kelimelodi, sitemize göndereceğiniz her bilginin güvenli saklanacağını taahhüt eder ancak bu konuda tam bir garanti veremez.
 

Reklamcılık ve Üçüncü Taraf Çerezler

Kelimelodi, Google AdSense reklam sistemini kullanmaktadır. Bu sistem, Google tarafından İçerik için AdSense reklamlarının görüntülendiği yayıncı web sitelerinde sunulan reklamlarda kullanılan DoubleClick DART çerezi içerir. Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilirsiniz.
 

Google Analytics ve Reklam Özellikleri

Kelimelodi ayrıca, Google Analytics özelliklerini (örneğin, Yeniden Pazarlama, Google Görüntülü Reklam Ağı Gösterim Raporlaması, DoubleClick Kampanya Yöneticisi entegrasyonu veya Google Analytics Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması) kullanmaktadır. Ancak ziyaretçiler Google Reklam Ayarları'nı kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics'in kapsamı dışında kalarak Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarını özelleştirebilir.
 

Yeniden Pazarlama ve İlgi Alanı Tabanlı Reklamcılık

Kelimelodi, internette reklam yayınlamak için Google Analytics'le Yeniden Pazarlama'yı kullanmaktadır. Bu süreçte, Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, reklamlarımızı internetteki sitelerde göstermek için kullanılır. Kullanıcıların web sitemize geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere tarafımızdan ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezleri (ör. Google Analytics çerezi) ve üçüncü taraf çerezleri (ör. DoubleClick çerezi) birlikte kullanılmaktadır. Bu gizlilik politikası her an, herhangi bir uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu politika bildirgesi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletisim@kelimelodi.com adresini kullanarak sorunuzu belirtiniz.
 
 
 

Kelimelodi Privacy Policy

Kelimelodi recognizes that its users value the protection of their personal information. This Privacy Policy covers all information you submit to Kelimelodi.
 

Use of Cookies

Kelimelodi adds cookies to your computer and then reads them. Cookies are tools that are transferred to your computer via a web browser through our site and are used for the system to recognize you when you come back to our site. Cookies are simple text files and do not contain personal information. However, session information and similar data can be stored and used to recognize you again.
 

Acceptance and Security of Cookies

By using this site, you agree to Kelimelodi, our web server and third parties we trust placing cookies on your computer. Cookies sent by Kelimelodi do not cause any security hazards. For detailed information about cookies, you can refer to Aboutcookies.org or http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie. Kelimelodi will not sell any personal information of the user to a third party.
 

User Information and Responsibility

All of the information you enter on our site is entered within the framework of your own knowledge and Kelimelodi cannot be held responsible for the publication of this information. You have a legal right to edit and delete your personal information and please contact us for these procedures.
 

Information Security

Kelimelodi undertakes that any information you send to our site will be stored securely, but cannot provide a full guarantee in this regard.
 

Advertising and Third Party Cookies

Kelimelodi uses the Google AdSense advertising system. This system includes the DoubleClick DART cookie, which is used by Google in the ads served on publisher websites where AdSense ads for Content are displayed. Google uses cookies to serve ads on our site. You can prevent the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.
 

Google Analytics and Advertising Features

Kelimelodi also uses Google Analytics features (for example, Remarketing, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration or Google Analytics Demographics and Interest Reporting). However, visitors can customize Google Display Network ads by using Google Ads Settings, which is outside the scope of Google Analytics for Display Advertising.
 

Remarketing and Interest-Based Advertising

Kelimelodi uses Remarketing with Google Analytics to serve ads on the internet. In this process, third party providers, including Google, are used to display our ads on sites across the internet. First-party cookies (e.g. Google Analytics cookie) and third-party cookies (e.g. DoubleClick cookie) are used together by us and third-party providers, including Google, to collect information about ads, optimize and serve ads based on users' past visits to our website. This privacy policy is subject to change at any time without notice. If you have any questions about this policy statement, please contact us at iletisim@kelimelodi.com.